Author: Pra Universiti Kampus SMKG Keningau
•8/23/2009 11:41:00 AM
Author: Pra Universiti Kampus SMKG Keningau
•8/23/2009 07:47:00 AM
The human spirit is the strongest force there is. As long as our spirit remains unbroken, there is no defeat. In life, spiritual defeat always precedes actual defeat. Guard against laziness, cowardice, carelessness, impatience, resignation and despair which corrode the human spirit and sow the seeds of defeat.he question of how to live one's life and find one's true life purpose can only be solved by making consistent effort to help others win over the miseries that afflict them. This is the way of the bodhisattva--to exert oneself for the sake of others while striving for one's own self-realization.


f you become passive, you will find yourself restricted, regardless of how free the environment is in which you live. Conversely, if you maintain a positive, proactive attitude, you will find yourself free, no matter how restricted your environment. True freedom is the caliber or spiritual capacity that enables one to cope with any circumstance.
Author: Pra Universiti Kampus SMKG Keningau
•8/22/2009 07:04:00 AM

-Klik Untuk Kembali-


TUGASAN MORAL - 2

TAJUK: Ciri-Ciri Pelajar Yang Bermoral

Oleh : amein rahim SMKG

PENDAHULUAN

Moral adalah sesuatu yang lahir secara semulajadi dalam diri manusia. Ia merupakan satu piawaian umum tentang tingkah laku, yang mana menyetujui kualiti-kualiti tertentu dan mengutuk yang lain. Naluri manusia mungkin berbeza antara satu sama lain, bagaimanapun gerak hati manusia sepakat mengatakan bahawa nilai-nilai moral adalah sesuatu yang baik dan yang sebaliknya adalah tidak baik.

Moral adalah satu elemen penting dalam kehidupan manusia yang selalu di perkatakan orang tetapi tidak ramai yang bersedia mempraktikkannya secara konsisten. Ini ialah kerana perlaksanannya memerlukan satu bentuk hubungan diantara insan dan Penciptanya iaitu Allah SWT sehingga dia merasakan kehadiranNya setiap masa dan keyakinan kepada hari Akhirat (the day of Judgment). Moral atau akhlak dalam peribadi kita lebih penting daripada reputasi kita. Reputasi adalah pendapat orang lain terhadap kita tetapi peribadi kita adalah siapa kita yang sebenarnya. Bertol menyebut `Character is a diamond that scratches every other stone’.

Moral boleh di takrfikan sebagai sikap, perbuatan dan percakapan baik yang merupakan terjemahan daripada pandangan dan keyakinan sesuatu masyarakat atau individu mengenai perkara-perkara asas dalam kehidupan yang di perolehi samada daripada sumber keagamaan atau pengamatan atau pengalaman atau eksperimen

Seorang insan yang jujur, ikhlas dan boleh dipercayai, yang mana perilakunya adalah cakap serupa bikin, yang berpada dengan rezekinya yang halal, yang tidak mengabaikajn tanggungjawab mereka terhadap orang lain, yang hidup dengan aman damai dan tidak mengganggu gugat kehidupan orang lain adalah sebenarnya telah membentuk satu asas kehidupan bermasyarakat yang sihat.

Contoh-contoh ini menunjukkan bahawa standard moral manusia adalah universal dan telah dimaklumi manusia sejagat. Kebaikan dan kejahatan bukanlah mitos, tetapi adalah reality yang difahami oleh seluruh ummat manusia. Perasaan baik dan buruk sememangnya wujud dalam sifat semulajadi manusia. Oleh kerana itu dalam Quran istilah ma’ruf diertikan sebagai kebaikan manakala istilah munkar diertikan sebagai kejahatan. Maksudnya perkara ma’ruf adalah perbuatan yang disenangi manakala perbuatan munkar adalah perbuatan yang perlu dijauhi. Firman Allah dalam Al-Quran (Al-Shams 91:8) yang bermaksud:

“Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketaqwaan.” (Al-Shams 91:8)

Apakah Ciri-Ciri Pelajar Yang Bermoral?

Untuk membentuk pelajar yang bermoral memerlukan tiga perkara utama iaitu pendidik atau guru yang bermoral, program yang bersepadu serta suasana persekitaran yang kondusif untuk pembinaan pelajar yang bermoral.

Ketika ini kita dapati para pelajar yang terdiri daripada remaja dan belia khususnya semakin sedar akan pentingnya nilai-nilai moral dan akhlak dalam kehidupan mereka. Kita dapati kebanyakan pelajar-pelajar yang bermoral ini lebih disiplin, bertanggungjawab, tidak membuang masa dengan percakapan dan perbuatan yang tidak berfaedah dan mempunyai sikap yang proaktif dalam pelajaran mereka kerana agama mereka mengajar mereka bahawa mencari ilmu pengetahuan, membaca dan mencapai kecemerlangan adalah satu kewajiapan yang tidak boleh di abaikan. Umpamanya dalam agama Islam, ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad s.a.w bermula dengan perkataan `iqra’ atau bacalah. Ini menunjukkan betapa agama Islam memberi penilaian yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan dan pembacaan.

CIRI PELAJAR YANG BERMORAL:

Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama

Sebagai penganut agama Islam, para pelajar yang bermoral haruslah berpegang teguh kepada ajaran Islam yang di turunkan oleh Allah SWT. Ini ialah kerana dengan melaksanakan kewajipan agama dan mengingati Pencipta mereka iaitu Allah SWT dalam hidup mereka setiap hari mereka akan sedia upaya mentaati apa yang di suruh dan manjauhi apa yang di larang oleh agama. Dengan cara ini akan memudahkan mereka menghayati dan melaksanakan sikap, perbuatan dan perkataan yang baik sebagaimana yang di ajar oleh agama mereka. Bad habits atau kebiasaan yang buruk seperti berbohong, tidak amanah, memperkecilkan sumbangan orang lain, merasakan dirinya hebat atau riya’, menfitnah dan memburukkan orang lain tidak adil dalam membuat keputusan, sombong, mempermainkan kelemahan orang lain, mementingkan diri sendiri dan sebagainya akan di jauhi sebagaimana yang di kehendaki oleh agama. Hari ini kita lihat bagaimana kebiasaan yang buruk atau bad habits ini merosakkan masayarakat dan organisasi dan ramai manusia menghadapi kesengsaraan dan kerugiaan. Oleh itu para pelajar haruslah mulai daripada sekarang membiasakan diri dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik dan menjauhkan diri daripada kebiasaan dan perkara yang terlarang agar mereka mampu memberi sumbangan yang positif dan konstruktif dalam masyarakat dan organisasi di mana mereka berada.

Rasulullah s.a.w bersabda `Aku tinggalkan kamu dua perkara, sekiranya kamu berpegang kepada kedua-duanya kamu tidak akan sesat selama-lamanya iaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Oleh itu sebagai Muslim kita haruslah sentiasa membaca Al-Quran dan Hadis Nabi agar kita tahu apa yang di perintahkan kepada kita oleh Allah SWT dan berusaha untuk melaksanakannya.

Mentaati Ibu dan Bapa

Suruhan mentaati dan menghargai kedua ibubapa di dalam Al-Quran adalah amat jelas. Juster, sikap mentaati ibubapa juga merupakan salah satu daripada tuntutan dan kewajipan agama. Pelajar yang bermoral tidak harus melupakan jasa dan pengorbanan ibubapa mereka yang telah membesarkan mereka sehingga mereka berjaya menjejak kaki ke menara gading. Malah, pelajar haruslah membuktikan kepada ibubapa mereka bahawa segala pengorbanan dan jasa yang telah mereka curahkan bukanlah satu yang sia-sia dengan memastikan kejayaan cemerlang dalam pelajaran mereka serta tidak melakukan perbuatan yang boleh memalukan keluarga mereka. Mereka haruslah menjauhkan diri daripada lembah kehinaan agar kita tidak menyesal di kemudian hari.

Seolah-olah sudah menjadi lumrah, yang mana para pelajar dari sekolah mana sekalipun, samada di bandar mahupun yang di ceruk pedalaman, sekiranya terjerabak dalam perkara-perkara yang merosakkan dirinya, akhirnya mengalami kekecewaan dan gagal dalam pelajaran mereka. Ibubapalah yang paling menanggung kekecewaan dan malu kerana perbuatan anak-anak mereka itu.

Mengawal Nafsu

Ciri-ciri pelajar bermoral yang seterusnya adalah mampu mengawal nafsu. Nafsu sentiasa mendorong kita kepada perkara-perkara yang tidak baik sekiranya tidak di kawal. Keadah yang betul untuk mengawalnya ialah melalui penghayatan ajaran agama Islam, mendekatkan hubungan kita dengan Maha Pencipta kita dan menanam perasaan malu dalam diri kita yakni malu kepada Maha Pencipta, ibubapa, rakan dan guru kita. Manusia terdiri daripada jasad dan ruh. Untuk mampu mengawal nafsu, ruh manusia haruslah di berikan pengisian yang sewajarnya agar sikap, percakapan dan perbuatannya tidak bercanggah dengan norma-norma dan prinsip-prinsip yang di tentukan oleh agama dan masyarakat. Untuk menguatkan ruh ini, manusia haruslah sentiasa mengingati Penciptanya, membaca dan memahami Al_Quran, melakukan perkara-perkara yang baik dan menjauhi segala yang di larang. Mementingkan dunia semata-mata dan melupakan hari akhirat boleh merosakkan ruh kita. `Allah berfirman “Tidakkah kamu perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan mereka?” Kita haruslah sentiasa berzikir dan mengingati Allah SWT setiap masa dan merasa takut akan siksaan Allah SWT di hari akhirat nanti.

Menjaga Hubungan Baik Dengan Allah dan Sesama Manusia

Seterusnya, pelajar yang bermoral ialah pelajar yang sentiasa menghiasi dirinya dengan sikap, percakapan dan perbuatan yang baik samada dalam hubunganya dengan Penciptanya, dengan ibubapanya, dengan gurunya, dengan rakannya atau dengan siapa-siapa sahaja. Kita dapati orang yang mempunyai sikap, tutur kata dan perbuatan yang baik akan di hormati dan di sayangi oleh orang lain. Dia menjadi contoh dan inspirasi kepada orang lain dalam menjalani kehidupan ini yang penuh dengan onak dan duri sehingga dia mampu secara tidak langsung menjadi kaunselor atau sekurang-kurangnya contoh teladan yang baik kepada rakan-rakannya dan malah mungkin mampu pula menghulurkan bantuan dalam menyelesaikan masalah mereka. Mereka berkewajipan menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan dalam hidup mereka sebagaimana yang di sebut dalam Al-Quran:

“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi mereka yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat dan dia banyak menyebut Allah” (Al-Ahzab: 21).

Berperinsip

Pelajar yang bermoral ialah pelajar yang tegas dengan prinsipnya dan tidak bersedia untuk menggadaikan prinsipnya untuk kepentingan dirinya atau orang lain, atau demi memenuhi kehendak nafsunya. Malah dia sentiasa menjaga amanah dan tidak mahu menipu atau berbohong semata-mata untuk lulus dalam peperiksaannya. Kejayaannya adalah hasil usahanya dan bukan daripada titik peluh orang lain atau dengan meniru dalam peperiksaan kerana dia adalah manusia yang berprinsip. Dia mahu orang menghormatinya bukan kerana kejayaan dalam peperiksaanya yang di perolehi melalui kaedah yang tidak bermoral tetapi kerana berpegang teguh kepada prinsip-prinsip agama Islam yang telah di hayatinya sekian lama.

Mungkin manusia sekelilingnya akan menolaknya kerana sikap tegasnya tetapi lama kelamaan melalui perjalanan masa dan pengalaman, sikapnya akan di terima oleh masyarakat dan menjadi asas kepada pembentukan masyarakat yang bermoral. Hanya dengan cara ini, masyarakat dan organisasi yang dia berada akan mencapai matlamat unggul yang di gariskan oleh pimpinannya.

Pengalaman dan pengamatan membuktikan suatu masyarakat dan organisasi tidak dapat berfungsi dengan betul dan tidak akan bertahan lama sekiranya kebiasaan yang buruk atau bad habits di amalkan oleh anggota-anggotanya dan tidak ada usaha untuk membasmikannya. Sebenarnya tidaklah rugi menjadi orang yang berprinsip. Selain daripada untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat, orang yang berprinsip ini biasanya di cari oleh organisasi yang agresif dalam mendapatkan keuntungan dan berorentasikan komersial. Statistik menunjukkan kerugian wang dan kos yang begitu tinggi yang terpaksa di tanggung oleh syarikat-syarikat di Malaysia kerana menghadapi masalah jenayah perdagangan dan pembaziran. Dahulunya, orang yang di tawarkan untuk bekerja dalam suatu organisasi adalah berdasarkan kepada pencapaian akademik semata-semata tetapi hari ini orang yang terbukti mempunyai rekod kerja yang mempamirkan sikap amanah, berprinsip dan mempunyai personaliti yang baik menjadi rebutan majikan-majikan.

Menjauhi Larangan Allah SWT

Pelajar yang bermoral ialah pelajar yang tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan agama Islam . Mereka haruslah memikirkan, melibatkan diri dan melaksanakan aktiviti yang mampu meningkatkan empat elemen yang membentuk diri mereka iaitu minda, spiritual, fizikal dan emosi agar mereka menjadi insan yang seimbang. Aktiviti yang boleh memudharatkan keempat-empat perkara ini haruslah di jauhi kerana ia di anggap merosakkan seseorang insan itu dan juga orang lain dan tergolong dalam perkara-perkara yang tidak bermoral. Kita juga tidak harus bersubahat dalam aktiviti-aktviti ini. Apa yang kita harus lakukan ialah memastikan wujudnya suasana yang kondusif untuk membentuk pelajar yang bermoral melalui aktiviti-aktiviti yang terancang dan bermoral. Aktiviti yang tidak bermoral sudah tentu mempengaruhi pelajar kepada sikap, perbuatan dan percakapan yang tidak bermoral juga. Pelajar-pelajar boleh memikirkan, merancang dan melaksanakan pelbagai aktviti seperti menganjurkan seminar, forum, bengkel, diskusi untuk mencetus ide-die membentuk dan meningkatkan tahap pemikiran dan minda para pelajar. Begitu juga kem-kem kepimpinan, aktiviti kerohanian, jungle trekking, kaunseling, lawatan-lawatan, riadhah asalkan ia tidak di campuri dengan unsur-unsur yang bercanggah dengan agama bagi memastikan matlamat setiap program ini tercapai.

PENUTUP

Apa yang perlu bagi seseorang pelajar yang mahu menjadi insan yang bermoral dan berakhlak ialah dengan memulakan perubahan daripada dalam dirinya. Walaubagaimanapun perlaksanan peraturan-peraturan sekolah atau institusi pengajian amatlah perlu untuk menghalang pengaruh yang tidak baik daripada berleluasa. Perlaksanaan peraturan-peraturan harus di sertai dengan kesedaran dari dalam diri setiap pelajar agar perubahan yang berterusan kepada kebaikan dan tidak hanya bersifat sementara dapat di lakukan. Sebab itu pakar atau `guru’ pengurusan, Dr Stephen Covey menekankan pentingnya `the change must come from within’ dan pengurus serta pemimpin yang `principle-centred’.

Kita mahu pelajar yang memperolehi kecemerlangan akademik dan di waktu yang sama tegas dalam melaksanakan tuntutan dan kewajipan agamanya serta bermoral. Ini akan membentuk dalam dirinya personaliti yang baik, amanah dan seimbang untuk membantunya dalam kerjayanya nanti serta kebahagiaannya di hari akhirat kelak apabila dia bertemu dengan Maha Penciptanya iaitu Allah SWT. Oleh itu pelajar harus memulakan perubahan daripada sekarang untuk menjadi insan yang bermoral agar mencapai kecemerlangan dalam ertikata yang sebenarnya.

“Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum sehingga dia mengubah apa yang ada dalam diri mereka” (Surah Ar-Raad: 11)

RUJUKAN

1) http://permai1.tripod.com/moral1.html

2)http://www.malaysia-today.net/Blog-s/2005/06/hapuskan-budaya-semseng-sekolah.htm

3) http://www.islam101.com/sociology/moralSystem.htm

4) http://fauzynm.e-belia.net/Nasihat/Nasihat31/nasihat31.html

5) Dr. Abdurrahman Umdirah, Motivasi Pendidikan Islam, KL: Darul Nu’man 1996.

6) PC CD-ROM, Holy Qur’an, New up-dated Version 6.31

7)http://www-personal.umich.edu/~gfenster/richwill.pdf#search='students%27%20moral'

8)http://www.frsd.k12.nj.us/teachers/Dept%20of%20curr&instruc/Character%20Educ/12points.htm

9)http://www.nmsa.org/portals/0/pdf/publications/RMLE/rmle_vol26_no1_article4.pdf#search='students%27%20moral'

10) http://www.umich.edu/~divdemo/Ashe03num1.pdf#search='students%27%20moral'Author: Pra Universiti Kampus SMKG Keningau
•8/22/2009 06:35:00 AM

Klik Untuk Kembali

PENGURUSAN PENDIDIKAN

CPM 1113

Tajuk :

ISU-ISU PENDIDIKAN DI MALAYSIA

[Isu Gengsterisme di Sekolah Malaysia]
Oleh: amein rahim

ISI KANDUNGAN

01. Pendahuluan 1

02. Definisi Operasi 2

03. Persoalan 3

04. Sumber Aktivit Gengsterisme 4

05. Andaian dan Pendapat Awal Perlakuan Gengsterisme 6

06. Perbincangan 8

07. Cadangan dan Penyelesaian 10

08. Penutup 12

09. Rujukan 14

1.0 Pendahuluan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan keparcayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serat memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Demikianlah murninya hasrat dan semangat Falasafah Pendidikan Negara. Pendidikan negara bermatlamatkan dan memfokuskan penjanaan warganegara yang mampu memberi sumbangan bermakna kepada diri masing-masing, masyarakat dan negara. Maksud yang tersurat dalam Falsafah Pendidikan Negara itu diterjemahkan ke dalam Misi Kementerian Pendidikan dan menjadi asas kepada usaha ke arah peningkatan dan pengukuhan sistem pen didikan negara bertaraf dunia. Fokus yang mendasari matlamat utama ini ialah pengembangan potensi pelajar pada tahap optimum.

Matlamat utama pendidikan itu hanya boleh dicapai amat bergantung kepada wujudnya iklim sekolah yang kondusif kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Menyedari hakikat ini maka Kementerian Pendidikan sentiasa memberi penekanan kepada kepentingan pengukuhan disiplin pelajar dengan menyediakan berbagai-bagai panduan, peratuaran dan dasar disiplin yang dikuatkuasakan di sekolah-sekolah. Dalam masa yang sama semua Jabatan Pendidikan Negeri dipastikan mengawal dan membendung pembabitan pelajar dalam sebarang kegiatan berbentuk negatif. Pendekatan-pendekatan yang dibuat untuk melahirkan suasana kondusif bagi proses pengajaran dan pembelajaran.

2.0 Definisi Operasi

2.1 Kumpulan gengster bermaksud kumpulan seminat yang dianggotai oleh ahli-ahli yang berkecenderungan melakukan perlakuan negatif atau pelbagai salah laku dan penubuhannya melibatkan upacara ritual. Ahli-ahlinya diikat dengan peraturan dan undang-undang yang ketat dan kumpulan ini umumnya bergerak secara sulit mempunyai seorang ketua yang mengetuai perancangan dan pelaksanaan program dan aktivitinya. Sementara itu kumpulan samseng merupakan kumpulan seminat yang dianggotai oleh samseng-samseng yang berkecenderungan melakukan perlakuan negatif atau pelbagai salah laku. Ahli-ahlinya diikat dengan peraturan-peraturan dan undang-undang yang longgar. (Dr.Amir Mohd Selleh, 1999).

2.2 Gengsterism di sekolah bermaksud kewujudan kumpulan gengster yang melibatkan para pelajar sekolah harian sebagai ahlinya sama ada sebagai ahli aktif atau penyokong sesuatu kumpulan dalam melakukan salah laku dan pelanggaran disiplin dan undang-undang. ((Dr.Amir Mohd Selleh, 1999). Kumpulan pelajar yang terlibat dalam kumpulan gengster dan samseng terdiri daripada pelbagai jantina, etnik, peringkat umur, peringkat persekolahan dan jenis tempat kediaman mereka.

2.3 Disiplin secara amnya boleh didefinisikan sebagai latihan terutamanya pemikiran dan kelakuan supaya boleh mengawal diri sendiri. (Kamus Dewan, 1984). Laporan Jawatankuasa Kabinet mengenai Pelaksanaan Dasar Pendidikan (1979) menyebut disiplin sebagai kesanggupan seseorang individu menghormati undang-undang, bekerja mengikut tatatertib, menghormati hak individu, mengamalkan tingkah laku yang baik, saling hormat menghormati, tolong menolong dan membaiki keadaan dalam usaha membina.

2.4 Moral merujuk kepada tingkah laku manusia yang berkaitan mengenai apa yang betul atau salah, baik atau buruk dan apa yang kita harus buat dan apa yang kita harus elakkan. Moral juga berkaitan dengan cara manusia berinteraksi antara satu sama lain, bagaimana tingkahlaku mereka mempengaruhi perasaan dan kepentingan orang lain. (Iheoma, 1986)

2.5 Akhlak ialah suatu daya kemampuan iradah yang bersifat tetap dalam diri manusia yang melahirkan rasa cenderong untuk memilih perlakuan yang baik dan lurus (jiwa akhlaknya baik) ataupun cenderung untuk memilih perlakuan yang jahat dan buruk jika akhlaknya jahat. (Mohd Sulaiman Haji Yasin, 1992)

3.0 Persoalan

Persoalan yang berkait dengan isu gengsterisme di sekolah amat banyak dan perlu kepada kajian untuk menyelesaikannya. Antaranya sebagaimana senarai berikut :-

3.1 Sejauhmana tahap kegiatan gengsterisme wujud di sekolah-sekolah di Malaysia. Adakah ianya merupakan gimit atau sememangnya realiti yang sedang dihadapi oleh sekolah-sekolah di Malaysia.

3.2 Siapakah kumpulan pelajar yang sering terlibat dengan kumpulan gengstrerisme. Apakah latarbelakang mereka.

3.3 Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kewujudan kumpulan gengster di sekolah.

4.0 Sumber Aktivit Gengsterisme

4.1 Kertas Penyelidikan Kementerian Pendidikan Malaysia

Menurut sumber Unit Penyelidikan Dasar, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia pada bulan Oktober 1999 terdapat 13 jenis salah laku jenayah yang sering melibatkan pelajar kumpulan gengsterisme mengikut respon Pengetua dan Guru di sekolah seperti berikut :- berjudi, mencuri, melawan guru, melawan pengawas, peras ugut, buli, pelacuran, salah guna dadah, bawa senjata, cabul kehormatan, ancam murid, ancaman guru dan ceroboh.

Sementara itu terdapat 5 salah laku lucah yang sering melibatkan kumpulan gengster di sekolah mengikut respon Pengetua dan Guru sebagaimana senarai berikut :- berkhalwat, intai murid perempuan, bawa bahan lucah, guna kata lucah dan lukis gambar lucah.

4.2 Majalah

Sementara itu bilangan kes pelajar yang terlibat dengan perlakuan gengster dan membakar premis sekolah dari tahun 1987 hingga 1999 menurut sumber Kementerian Pendidikan Malaysia seperti yang dilaporkan oleh Majalah Massa (Ogos 2000) adalah seperti jadual berikut :-

Jadual Kes Pelajar Yang Terlibat Aktiviti Gengster

dan Membakar Premis Sekolah

Jenis Kes

1997

1998

1999

Kes Samseng

107

77

85

Membakar Premis Sekoalah

6

19

10

Sumber : Majalah Massa (Ogos 2000)

4.3 Akhbar

Akhbar-akhbar tempatan juga sring melaporkan tentang kejadian jenayah dan gengsterisme di kalangan pelajar sekolah. Berita Harian pada 13 Julai 2000 mengutarakan isu gengsterisme berlaku berpunca kejahilan agama di kalangan remaja dan pelajar sekolah. Hal ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh persekitaran yang banyak mendorong kepada keruntuhan moral dan kemusnahan jati diri dan akhlak.

Berdasarkan laporan di atas kita dapati bahawa aktiviti kumpulan gengster di sekolah agak menyeluruh dalam pelbagai kegiatan. Ini merupakan satu fenomena yang kurang sehat terhadap iklim pengajaran dan pembelajaran di sekolah-sekolah di negara kita. Masalah serius atau tidak sesuatu salah laku itu bukan menjadi pokok perbincangan tajuk ini. Penulis tidak akan menghuraikan satu persatu sesuatu kes gensterisme di atas. Salah laku melawan guru termasuk mengugut, merosakkan harta benda guru sering berlaku. Baru-baru ini akhbar harian melaporkan tentang pencerobohan dan pembakaran bilik guru disiplin, mengancam guru dengan menghantar peluru hidup dan sebagainya. Apa yang mencemaskan kewujudan salah laku tersebut walaupun satu kes ia boleh menjejaskan iklim persekolahan dan mengganggu pelbagai peringkat proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

5.0 Andaian dan Pendapat Awal Perlakuan Gengsterisme

Pelbagai andaian dan faktor yang membawa kepada wujudnya aktiviti-aktiviti salah laku di kalangan pelajar dalam bentuk gengsterisme ini. Di antaranya boleh kita senaraikan sebagaimana berikut :-

5.1 Pelajar-pelajar yang terlibat dengan pelbagai salah laku di atas merupakan mereka yang kurang mendapat pendidikan agama dan moral serta bimbingan ibu bapa di rumah. Ibu bapa yang bekerja tidak dapat meluangkan masa secukupnya untuk bermesra dan membimbing anak-anak dengan didikan agama yang sewajarnya. Tanggungjawab itu diserahkan sepenuhnya kepada guru-guru di sekolah.

5.2 Pengaruh media masa dan arus perdana globalisasi serta tamadun meterialistik masa kini amat banyak mencetus krisis nilai. Majalah-majalah hiburan yang tidak bermoral dan beretika berleluasa di pasaran. Filem-filem ganas dan unsur seks yang ditayang di television secara bebas memberi kesan ke atas pembentukan pelajar. Pelajar-pelajar menjadi keliru dan tidak tahu memilih maklumat yang terbaik untuk membina kehidupan mereka. Mereka sering tenggelam dalam arus keruntuhan akhlak dan moral lantaran tidak memiliki daya tahan spritual. Menurut Prof. Dr.Yusof al-Qardhawi ( 1999 ) mengatakan bahawa kesan yang paling menonjol akibat dari tamadun hari ini ialah terungkainya ikatan akhlak. Dengan ini lahirlah masyarakat yang tidak ada kepimpinan diri dan akhlak. Keadaan ini akhirnya akan mendedahkan manusia kepada pelbagai krisis dan gejala yang antaranya berlaku dan mempengaruhi remaja-remaja kita yang cenderung untuk melakukan pelbagai kegiatan jenayah di sekolah yang akhirnya kewujudan kumpulan-kumpulan genster dalam pelbagai salah laku jenayah di sekolah pada hari ini.

5.3 Pengaruh persekitaran seperti pusat-pusat hiburan, kafe siber, kedai-kedai video game dan berbagai-bagai pusat hiburan yang tumbuh bagai cendawan tanpa penguatkuasaan undang-undang telah menambahkan lagi kemelut dan keruntuhan akhlak dan moral sehingga akhirnya membawa remaja dan pelajar terlibat dengan aktiviti jenayah dan kumpulan samseng atau gengster.

5.4 Pelajar-pelajar kemungkinan mempunyai sifat semula jadi yang suka memberontak dan melanggar peraturan-peraturan sekolah dan lain-lain peraturan termasuk menjadikan diri mereka sebagai tumpuan ramai khususnya di kalangan rakan sebaya.

5.5 Pelajar-pelajar yang memperolehi pencapaian yang rendah dalam bidang akademik dan gagal menjadikan diri mereka sebagai sebahagian daripada ahli masyarakat sekolah masing-masing kemungkinan cenderung untuk melakukan jenayah.

5.6 Pelajar-pelajar yang mempunyai ahli keluarga dan jiran yang telah sedia menjadi ahli kumpulan gengster dan mempunyai pengaruh kuat ke atas pelajar itu termasuk pelajar-pelajar yang tinggal di kawasan-kawasan kediaman di mana terdapat kumpulan gengster dan samseng bergerak aktif.

Di dalam pelbagai andaian dan faktor yang dibincangkan ini penulis ingin menumpukan kepada satu faktor sahaja yang merupakan asas atau punca kepada pelbagai faktor yang lain. Pada pendapat penulis faktor pertama iaitu pendidikan di rumah oleh ibu bapa memainkan peranan penting dalam membentuk generasi pelajar dan tingkah laku mereka sama ada di sekolah atau di mana sahaja. Pendidikan agama dan akhlak perlu diberi oleh ibu bapa kepada anak-anak terlebih dahulu sebagai persediaan awal untuk membina keperibadian dan syakhsiah individu berkenaan ke arah akhlak yang mulia.

6.0 Perbincangan

Wujudnya fenomena semasa yang menunjukkan bertambahnya perlanggaran disiplin dan gejala salah laku di kalangan pelajar telah menimbulkan pelbagai pertanyaan umum tentang kesesuaian dan keberkesanan dasar dan peraturan yang digunakan untuk pengukuhan disiplin diperingkat sekolah. Dalam konteks ini satu daripada perkara yang sering dikaitkan dengan perlanggaran disiplin dan gejala salah laku ialah kewujudan unsur gengsterisme dan aktiviti kumpulan samseng di sekolah. Hari ini pelajar terlibat dengan kegiatan jenayah dianggap sebagai fenomena biasa. Berita salah laku dan penglibatan dalam kegiatan jenayah bukan lagi bahan panas untuk diperkatakan. Apabila masyarakat telah jemu memperkatakannya isu itu akan hilang begitu sahaja seperti isu-isu lain yang dianggap kontroversi dan yang penig kepala ialah ibu bapa dan pihak sekolah. Pelbagai teori dan andaian telah dikaitkan dengan kewujudan kumpulan samseng ini antaranya pengaruh media massa, pengaruh perbandaran atau urbanisasi yang semakin cepat menular di kawasan luar bandar, pengaruh meterialisme yang semakin meningkat, fahaman kebebasan individu untuk perlu dihormati, pengaruh rakan sebaya, krisis nilai, ceteknya pengayatan agama dalam diri individu, kurangnya perhatian dan bimbingan ibu bapa terhadap anak-anak di rumah dan lain-lain lagi.

Perlanggaran displin dan perbuatan salah laku di kalangan pelajar bukan sahaja berlaku secara meluas di kawasan bandar dan pinggir bandar tetapi kini menular juga di sekolah-sekolah luar bandar termasuk di kawasan-kawasan felda, felcra serta kawasan-kawasan perkampungan. Ini menunjukkan trend perlanggaran disiplin di kalangan pelajar meningkat secara mendadak dan membimbangkan walaupun bilangan pelajar yang terlibat masih terlalu kecil. Dalam masa yang sama juga kes penglibatan pelajar-pelajar perempuan semakin bertambah.

Isu gengsterisme ini merupakan satu perkara yang amat mencabar kesabaran dan kecekalan pihak pengurusan sekolah, kebolehan guru dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran, kebolehan kaunseling dan pengawalan oleh guru-guru disiplin sekolah. Masalah ini merupakan suatu isu dari perspektif pendidikan yang perlu diselesaikan segera secara menyeluruh. Dalam konteks negara gejala ini merupakan suatu jenayah yang mencabar pihak polis untuk membendungnya.

Banyak faktor yang menjurus kepada isu gensterisme di sekolah. Namun disebalik faktor-faktor tersebut ada satu faktor utama yang menjadi kunci kepada faktor-faktor yang lain. Faktor utama tersebut ialah kurangnya bimbingan dan asuhan agama oleh ibu bapa kepada anak-anak mereka di rumah. Dalam konteks ini ia bukan sahaja terbatas kepada pelajar-pelajar muslim sahaja bahkan juga pelajar-pelajar non-muslim. Di sebabkan kekurangan asuhan dan bimbingan dari rumah maka anak-anak kurang mempunyai daya tahan dalam menghadapi cabaran dan rintangan hidup. Mereka mudah terpengaruh dengan persekitaran, rakan sebaya, media massa, internet, gaya hidup yang mengejar keseronokan dan hiburan, meterialistik dan sebagainya. Keadaan ini akhirnya menjuruskan kepada pelbagai gejala jenayah dan salah laku. Di sekolah wujudnya kumpulan-kumpulan samseng atau genster yang sering melakukan jenayah dan mengganggu ketenteraman dan mencemar iklim persekolahan. Sehingga kini gengsterisme menjadi isu hangat yang perlu ditangani segera.

7.0 Cadangan dan Penyelesaian

7.1 Ibubapa perlu menyedari bahawa anak-anak adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka pewaris kepada bangsa adan negara. Oleh yang demikian ibu bapa perlu memastikan bahawa anak-anak mendapat bimbingan agama dan moral yang secukupnya agar mereka mempunyai keimanan yang mantap dan mampu membentuk keperibadian dan akhlak serta mempunyai daya tahan dalam mengharungi hidup yang penuh dengan rintangan dan cabaran. Keimanan yang mantap akan mencegah diri seseorang dari perbuatan keji dan mungkar sekali gus menghindar mereka dari terlibat dengan aktiviti-aktiviti kumpulan samseng dan gengster di sekolah atau di mana sahaja. Firman Allah swt yang bermaksud bahawa sesungguhnya sembahyang itu mencegah daripada perbuatan yang keji dan mungkar (al-Ankabut : 45) adalah merupakan menifestasi didikan dan bimbingan yang mantap dari rumah.

7.2 Faktor agama dan moral berkait rapat antara satu sama lain dalam membentuk kepribadian dan akhlak serta moral yang tinggi di kalangan remaja. Kewujudan suatu kod moral ialah sifat bagi semua agama yang utama di dunia. Dalam agama-agama seperti Islam, Kristian, Hindu, nilai-nilai agama adalah terjalin begitu kuat sehingga perbezaan di antara mereka menjadi tidak ketara dan tidak penting. Pendek kata agama dapat memainkan peranan dalam pembentukan akhlak yang baik dan mempengaruhi kelakuan akhlak seseorang individu. (W.P.Yong, 1989) Oleh yang demikian penekanan kepada pendidikan agama amat penting untuk membentuk individu yang seimbang sekali gus menjauhkan diri dari terlibat dengan aktiviti gengsterisme.

7.3 Hubungan yang rapat antara pihak sekolah dengan ibu bapa, guru dengan pelajar adalah penting. Guru perlu mendekati pelajar secara peribadi dan memahami masalah yang dihadapi oleh seseorang pelajar tersebut. Dengan cara ini pelajar merasakan mereka dihargai dan pihak sekolah sentiasa mengambil berat terhadap kepentingan mereka. Oleh yang demikian pelajar yang bermasalah tidak segan untuk berbincang dengan guru mereka berkenaan masalah yang dihadapi. Keadan ini mengelakkan pelajar dari melepaskan masalah mereka dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang booleh menjejaskan ketenteraman awam seperti salah laku jenayah dan gengsterisme.

7.4 Di sekolah pula penguatkuasaan disiplin perlulah tegas dan berterusan. Usaha yang berterusan perlu dilakukan termasuk mengukuh, memperjelas dan menentukan kebolehgunaan surat-surat peraturan dan pekeliling yang berkaitan sejajar dengan perubahan-perubahan persekitaran dan masa. Sistem pengurusan disiplin di sekolah juga perlu berkesan meliputi rekod individu pelajar, rekod pelanggaran disiplin serta hukuman dan ganjaran.

7.5 Pengawalan kumpulan gengster dan samseng perlu dilakukan secara bersepadu atau melalui kaedah permuafakatan dengan melibatkan semua kumpulan atau pihak iaitu sekolah, ibu bapa, masyarakat, kerajaan dan penguatkuasa undang-undang. Kerjasama perlu dibentuk melalui satu rangkaian yang jelas dan melibatkan pelbagai aktiviti seperti penyampaian dan penyaluran maklumat tentang sesuatu kegiatan gengster dan samseng yang melibatkan pelajar sekolah harian kepada pihak pengurusan sekolah dan pihak penguatkuasa undang-undang. Kerjasama dalam bentuk perancangan dan penyediaan pelan tindakan secara bersama berdasarkan kefahaman yang jelas untuk mencegah dan membasmi aktiviti geng dan samseng di kalangan pelajar. Aktiviti pengawalan dan tindakan bersama juga perlu bagi menghapus aktiviti-aktiviti gengster dan samseng di dalam sekolah khususnya tindakan yang melibatkan penguatkuasaan undang-undang dan disiplin.

7.6 Melemahkan dan menghapuskan faktor-faktor penarik dan penolak yang mempenagruhi pelajar untuk terlibat dalam kumpulan-kumpulan gengster dengan menjadikan sekolah sebagai faktor yang kuat untuk menarik semua kumpulan pelajar agar sayangkan sekolah dengan menyediakan sekolah dan persekitannya sebagai tempat yang kondusif dan seronok untuk belajar.

7.7 Langkah seterusnya ialah mengawal jaringan aktiviti gengster dan samseng yang melibatkan pelajar dengan menyediakan pelan tindakan dan melaksanakannya secar bersama melalui tindakan berkesan. Antaranya pihak sekolah harus mentukan bahawa pelajar-pelajar tidak melepak sama ada dalam waktu persekolahan atau di luar waktu persekolahan kerana ini akan mendedah pelajar kepada pelbagai pengaruh yang tidak sihat. Selain itu pihak pengurusan sekolah perlu menyediakan satu sistem kawalan mencegah ahli-ahli kumpulan gengster dan samseng daripada menjadikan pelajar-pelajar sebagai mangsa dalam masa tiga waktu utama iaitu sebelum persekolahan, semasa rehat dan waktu selepas tamat sesi persekolahan harian.

8.0 Penutup

Kemunculan kumpulan gengsterisme di sekolah telah membimbnagkan semua pihak. Ia merupakan isu yang memerlukan penyelesaian segera. Aktiviti-aktiviti kumpulan ini telah mengeruhkan iklim sekolah dan seterusnya memberi kesan kepada proses pengajaran dan pembelajaran. Penglibatan semua pihgak adalah penting dalam menangani isu ini supaya ia dapat dikawal dan dibasmi daripada berlarutan. Ibu bapa memainkan peranan penting dalam membimbing dan mengasuh anak-anak mereka di rumah sebelum mereka dihantar ke sekolah atau keluar dari rumah agar mereka mempunyai ketahanan iman dan mental dalam menghadapi cabaran dan rintangan arus perdana globalisasi. Ketahanan iman pada diri anak-anak ini akhirnya akan melahirkan pelajar yang bersih dari pelbagai gejala dan salah laku jenayah seterusnya mencapai matlamat falsafah Pendidikan Negara kita.

Rujukan :

Dr.Amir Mohd Salleh, 1999, Kajian Gengsterisme di Sekolah Menengah Harian, Unit Penyelidikan Dasar, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Dr.Yusof al-Qurdhawi, 1999, Tamadun Islam Alternatif Masa Depan, Bangi : Maktabah al-Qardhawi.

Kamus Dewan, 1984, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pendidikan (7 November 1979), Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Mohd Sulaiman Haji Yassin, 1992, Akhlak dan Tasauf, Bangi : Yayasan Salman.

Yong Wai Ping, 1989, Satu Tinjauan Mengenai Hubungan di antara Masalah Disiplin di Kalangan Pelajar Sekolah Menengah dengan Tahap Perkembangan Moral, Bangi: UKM.

Iheoma, E.O, “The Role of Religion in Moral Education”, Journal of Moral Education, Vol 15, no 2, May 1986.

Majalah Massa, 5-11 Ogos 2000

Berita Harian, 13 Julai 2000

Klik Untuk Kembali

Author: Pra Universiti Kampus SMKG Keningau
•8/22/2009 06:27:00 AM
1. Isu Pendidikan : Moral 1
Author: Pra Universiti Kampus SMKG Keningau
•8/22/2009 06:01:00 AM

Klik Untuk Kembali


Assignment Moral - 1

Tajuk: Moral Sorang Guru dan Tanggungjawabnya

Disediakan oleh: amein rahim SMKGISI KANDUNGAN

KANDUNGAN MUKA SURAT

Mukaddimah 1

Etika Profesion Perguruan 2

Tanggungjawab terhadap diri sendiri 3

Tanggungjawab terhadab pelajar dan ibu bapa 4

Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara 5

Kesimpulan 7

Rujukan 9MUKADDIMAH

Profesion menurut Kamus Dewan bermaksud pekerjaan yang memerlukan latihan khas dan pendidikan tinggi. Konsep profesion itu boleh dirumuskan secara ringkas sebagai suatu pekerjaan yang khusus dan dijalankan oleh orang yang mempunyai kelulusan dan latihan ikhtisas yang sangat bermutu, bersikap jujur, dedikasi, bertangungjawab dan bermoral tinggi, mempunyai autonomi bertugas serta mematuhi kod etika yang telah ditentukan oleh organisasi.

Nilaitara-nilaitara sesuatu profesion merupakan peraturan yang ditetapkan oleh sesebuah organisasi supaya setiap ahli profesional akan mematuhi demi mengawal kualiti dan nilaitara perkhidmatan. Nilaitara profesion ini dihuraikan dalam kod etika yang menjadi garis panduan dalam usaha memastikan bahawa nilaitara-nilaitara tingkah laku dipatuhi oleh ahli-ahlinya. Malahan setiap jenis profesion itu mempunyai kod etika tersendiri dan berbeza dengan profesion yang lain.

Dalam konteks pendidikan guru, perguruan diertikan sebagai pengajaran. Guru adalah ahli masyarakat yang mempunyai hubungan sosial dan berkait rapat dengan masyarakat serta ekonomi. Guru merupakan tenaga ikhtisas dalam bidang perguruan yang dipertanggungjawabkan untuk mendidik anak-anak bangsa dalam usaha membimbing, memberi nasihat dan membentuk tatasusila pelajar serta menjadi contoh sahsiah yang baik kepada masyarakat. Kebanyakkan kualiti kecerdasan dan sahsiah guru adalah hasil daripada latihan yang membolehkan seseorang guru menguruskan pengajarannya dengan berkesan.

Di dalam masyarakat membangun, guru juga diharapkan menjadi agen pembaharuan dalam kemasyarakatan. Ini kerana guru menjadi pengamal dan penyebar nilai kebudayaan yang menjadi teras kehidupan seterusnya menjadi contoh yang baik dan pakar rujuk kepada masyarakat sekeliling. Guru yang berdedikasi sentiasa bercita-cita untuk menanam sikap, nilai dan ilmu pengetahuan kepada generasi baru ke arah matlamat yang ingin dibentuk sebagai generasi yang cemerlang dan terbilang.

ETIKA PROFESION PERGURUAN

Etika perguruan ialah suatu sistem dasar akhlak dan tingkah laku bagi sesebuah kumpulan manusia atau organisasi. Sistem dasar ini merangkumi aspek-aspek moral yang telah digubal samada baik atau buruk, betul atau salah untuk dijadikan garis panduan kepada ahli-ahli yang berkaitan. Masyarakat pula menggunakan etika itu untuk menganalisa, menilai dan menentukan sama ada tingkah laku manusia yang menunjukkan moral telah mengikut adat dan kebiasaan yang diamalkan.

Profesion perguruan mempunyai persamaan dengan profesion lain yang mempunyai etika sendiri sejajar dengan matlamat organisasi. Setiap guru dikehendaki mematuhi etika perguruan demi menjaga status, akhlak, dan maruah profesion perguruan itu sendiri. Di Malaysia, ”Etika Profesion Perguruan” yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan merupakan landasan dan garis panduan yang ditetapkan untuk setiap guru menjaga imej profesionnya. Sebagai guru, mereka harus yakin bahawa tujuan utama pendidikan ialah berusaha menuju ke arah pembentukan warganegara yang berilmu, taat setia, bertanggungjawab, berkebolehan dan menyedari betapa pentingnya usaha menuju ke arah kebenaran dan pencapaian hasrat kegemilangan , percaya kepada demokrasi, kebebasan perseorangan dan prinsip-prinsip Rukun Negara.

Melalui pendidikan, guru dapat membantu generasi muda memahami kebudayaan mereka, memperolehi pengetahuan yang amat berguna kepada mereka di samping menyediakan diri untuk menghadapi cabaran pada masa hadapan. Ini kerana pendidikan adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP DIRI SENDIRI

Menyedari betapa besarnya tanggungjawab membimbing anak muda untuk mencapai kemajuan yang maksimum, maka ciri-ciri dalam Etika Perguruan perlu diambil kira untuk membolehkan guru-guru melaksanakan dan mnyempurnakan profesion mereka ke tahap yang lebih tinggi. Ciri yang pertama dalam Etika Perguruan ialah tanggungjawab terhadap diri sendiri. Sebagai seorang profesional, guru haruslah mempunyai tingkah laku dan sifat-sifat yang terpuji sebagai contoh dan teladan kepada pelajar-pelajar.

Dalam hal ini, guru haruslah sentiasa berpakaian kemas, berkelakuan baik, bersopan santun , berbudi bahasa, sentiasa menepati masa, rajin dan mempunyai sikap yang positif terhadap bidang kerja yang telah diamanahkan. Dalam erti kata yang lain, guru haruslah mempunyai sahsiah seperti guru, berpakaian seperti seorang guru, berjalan seperti guru dan bertutur seperti guru. Guru juga bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan diri supaya dapat menjalankan tugas dengan sempurna. Bijak mengawal emosi dan mempunyai tahap kesabaran yang tinggi amat penting dalam bidang perguruan. Guru perlu bijak mengawal perasaan diri dalam apa jua keadaan supaya dapat menjalin perhubungan yang erat di kalangan pelajar-pelajarnya agar tidak menjejaskan pengajaran dan pembelajaran di sekolah.

Seseorang guru perlu melengkapkan diri dengan berbagai jenis ilmu pengetahuan seperti ilmu psikologi kanak-kanak, ilmu kaedah mengajar, ilmu kurikulum dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik yang bertanggungjawab, guru harus menyedari tugas dan amanah yang diserahkan kepadanya untuk mendidik generasi muda. Perubahan dalam sistem pendidikan yang semakin berkembang khususnya dalam pelaksanaan refomasi pendidikan. Reformasi ini memerlukan guru pula mereformasikan diri ke arah pandangan, sikap dan daya usaha melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar yang canggih demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalam bidang kerjaya yang kian mencabar.

Guru sentiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dalam perubahan-perubahan semasa demi kepentingan profesion perguruan dan memperolehi kualiti profesional. Selain memperlengkapkan diri dengan ilmu pengajaran dan pembelajaran, seorang guru juga perlu menjadi seorang yang berpengetahuan dan peka terhadap peristiwa yang berlaku di sekeliling melalui suratkhabar, television dan radio serta melibatkan diri dalam sesuatu hobi atau aktiviti yang bermanfaat dengan tujuan mengisi masa lapang secara berfaedah.

Kemahiran bertutur di kalangan guru-guru amat penting dalam usaha menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan. Sebagai penyampai ilmu pengetahuan, guru sering kali berkomunikasi secara lisan dan bertulis dengan pelajar samada dalam aktiviti kokurikulum atau kurikulum. Oleh itu, kemahiran bertutur penting agar pelajar memahami apa yang disampaikan dengan jelas dan tepat malah ia juga penting dalam sosial samada sesama rakan sejawat ataupun masyarakat sekeliling.

Secara umumnya, seseorang guru adalah pendidik dan pengasuh kanak-kanak. Guru memainkan peranan untuk menyebarkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan bangsa serta menjadi pelita kepada pelajar-pelajarnya. Sikap bertanggungjawab akan sentiasa membuatkan guru mementingkan tugas yang telah diamanahkan kepadanya dan berusaha menjalankan dengan sempurna. Maka, hanya guru yang memiliki sifat dan kualiti yang murni dan bernilai sahaja dapat menjalankan tugas dan memikul tanggungjawab dengan sempurna dan penuh dedikasi.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP PELAJAR DAN IBU BAPA

Di samping itu, Etika Perguruan juga memberi tanggungjawab seseorang guru terhadap pelajar dan ibu bapa. Sebagai seorang guru, mereka perlu memberi keutamaan hal-hal kebajikan, kemajuan dan keselamatan pelajar daripada perkara-perkara lain. Guru haruslah bersikap adil terhadap setiap pelajar tanpa mengira faktor-faktor jasmani, mental, emosi, politik, sosial, ekonomi, keturunan dan agama. Tugas seorang guru juga memerlukan mereka membimbing dan mengajar pelajar-pelajar tanpa meminta sebarang hadiah atau bayaran serta menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dalam bilik darjah. Ini termasuklah menepati masa mengikut jadual waktu dan menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan cara yang berkesan.

Guru juga harus menjadi contoh yang baik seperti menunjukkan cara berpakaian, pertuturan, dan tingkah laku yang sopan semasa menjalankan tugas. Ini penting untuk memberi teladan kepada para pelajar. Sementara itu, guru mestilah berusaha mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat antara institusi pendidikan dan institusi keluarga. Bahkan mengganggap semua maklumat yang diberikan oleh ibu bapa perihal anak-anak mereka adalah sulit dan berusaha untuk tidak akan membocorkan kepada sesiapa kecuali kepada mereka yang berhak mengetahuinya.

Selain itu, guru harus mengelakkan diri dari mengeluarkan kata-kata atau melakukan sesuatu yang boleh menjejaskan kepercayaan pelajar dan ibu bapa terhadap profesion perguruan. Mereka juga perlu mengelakkan diri daripada menggunakan atau dipengaruhi oleh kedudukan sosial dan ekonomi ibu bapa pelajar serta memberi maklumat yang diperlukan kepada ibu bapa demi kepentingan anak-anak mereka dan menggunakan maklumat yang diterima daripada ibu bapa secara teliti dan bijaksana.

TANGGUNGJAWAB TERHADAP MASYARAKAT DAN NEGARA

Ciri Etika Perguruan yang seterusnya ialah tanggungjawab guru terhadap masyarakat dan negara. Peranan yang dimainkan guru dalam pendidikan tidak kurang pentingnya. Selain menyebarkan ilmu, guru bertanggungjawab terhadap melahirkan individu mengikut kehendak falsafahPendidikan Kebangsaan dengan memupuk sikap dan nilai yang murni dalam diri setiap pelajar. Sifat yang terpuji boleh membantu dan membimbing pelajar untuk menjadi seorang warganegara yang taat setia, bertanggungjawab dan berguna serta menghormati orang-orang yang lebih tua dan menghormati perbezaan kebudayaan, keturunan dan agama yang terdapat dalam negara kita yang mempunyai berbilang bangsa dan agama di bawah satu negara.

Umumnya, guru perlu mengelakkan diri daripada menyebarkan sesuatu ajaran yang boleh merosakkan kepentingan pelajar, masyarakat atau negara mahupun yang bertentangan dengan falsafah Rukun Negara malah menjalankan tugas menyebarkan Falsafah Pendidikan Negara dan Rukun Negara dengan jelas. Sementara itu, guru hendaklah memenuhi tanggungjawab sebagai seorang rakyat Malaysia dengan mengambil bahagian secara cergas dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Guru hendaklah memberi sumbangan secara sukarela kepada negara, menghormati masyarakat tempat mereka berkhidmat dan bersopan santun dan mempunyai sahsiah yang terpuji dalam segala aktiviti sosial demi mewujudkan suasana harmoni dalam masyarakat.

Guru bertanggungjawab menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara guru dengan ibu bapa, institusi pendidikan dengan masyarakat di samping memberi sumbangan cergas untuk meninggikan kehidupan moral, kebudayaan dan kecendekiawanan masyarakat. Guru juga berpegang kepada tingkah laku yang sopan dan diterima oleh masyarakat serta menjalani kehidupan seharian dengan berkualiti. Tambahan pula, tujuan pendidikan formal bukanlah semata-mata untuk mewujudkan tenaga mahir atau pengkhususan yang sempit sahaja. Matlamat utamanya adalah melahirkan manusia yang mempunyai kecintaan terhadap ilmu, kesedaran untuk belajar, meningkatkan kemahiran, memperbaharui sikap, menanam serta memperkemaskan sifat-sifat yang murni dan nilai-nilai akhlak berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. Oleh itu, dalam usaha mencapai cita-cita ini, etika profesion perguruan dijadikan sandaran dalam memastikan imej dan maruah perguruan terjaga dan terpelihara.

Menerusi pendidikan, nilai serta sikap yang diingini dapat disemai di samping memperkembangkan kemahiran setiap individu untuk tujuan memenuhi keperluan pembangunan negara demi mencapai aspirasi serta cita-cita rakyat yang berbilang bangsa. Di samping menikmati faedah perkembangan ekonomi, individu harus menerapkan nilai-nilai yang dikehendaki oleh negara. Dengan yang demikian, perkembangan ekonomi dan kemajuan diri dapat menjalinkan hubungan yang rapat di kalangan rakyat bagi mencapai perpaduan. Penerapan nilai-nilai murni bertujuan melahirkan isan dan warganegara yang perihatin dan mempunyai sahsiah yang terpuji.

KESIMPULAN

Secara ringkasnya, tugas dan peranan guru di Malaysia hari ini bukan sahaja banyak berbeza dari masa yang lalu tetapi juga lebih berat serta kompleks. Ini adalah ekoran daripada perkembangan dan kemajuan dalam pendidikan negara yang pesat dan reformasi pendidikan yang dilaksanakan memerlukan guru mempertingkatkan segala kemahiran yang perlu untuk memastikan prestasi kerja berada pada tahap yang tinggi. Peranan guru masa lalu merupakan seorang penyampai maklumat tetapi pada masa kini peranannya telah bertukar menjadi seorang pembimbing, fasilitator dan pemberi perangsang dalam bilik darjah.

Guru pada masa dulu lebih menumpukan tugasnya mengajar pelajar dengan ilmu pengetahuan tetapi masa kini tugasnya telah ditukar dengan usaha mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dari aspek intelek, rohani, jasmani dan emosi, mendidik pelajar supaya menjadi insan yang berilmu pengetahuan serta berakhlak mulia, berani dan sanggup menghadapi segala cabaran hidup serta berguna untuk pembangunan negara.

Guru yang memperolehi kemahiran profesional adalah guru yang cekap melaksanakan tugas-tugas seperti pengajaran, bimbingan dan aktiviti kokurikulum berlandaskan amalan teori-teori pendidikan. Di bawah konteks profesionalisme perguruan, pengetahuan yang dimiliki, kemahiran dan kefahaman tugas dan tanggungjawab serta sikap seseorang guru merupakan faktor-faktor penentu yang penting. Dengan faktor-faktor perkhidmatan ini, seseorang guru boleh memenuhi hasrat profesionalisme dalam erti kata yang sebenar.

Untuk meningkatkan mutu perkhidmatan, seseorang guru haruslah mempunyai ilmu pengetahuan yang lengkap serta mendalam, menguasai kemahiran pembelajaran, mempunyai pemahaman terhadap tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan serta mempunyai sikap positif terhadap kerjayanya. Hanya guru yang memperolehi kualiti-kualiti tersebut boleh melaksanakan tugas dengan sempurna dan teratur.

Kualiti-kualiti ini amat penting dalam menentukan ciri-ciri profesionalisme perguruan agar membolehkan profesion perguruan diiktiraf sebagai taraf profesional dalam bidang kerjaya. Perubahan peranan guru ini seiring dengan perubahan strategi pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Ini bermakna sistem latihan perguruan perlu ditingkatkan agar sesuai dan berguna untuk mencapai matlamat pendidikan yang baru. Untuk menghadapi cabaran dan tuntutan pendidikan yang kian mencabar, guru hendaklah sentiasa berusaha melengkapkan diri dengan mengemaskini ilmu pengetahuan dan kemahiran mengajar dari semasa ke semasa.

Sehubungan itu, sebagai usaha untuk memperkembangan profesionalisme perguruan, guru-guru haruslah mengikuti kursus-kursus pendidikan yang dianjurkan oleh pihak Pejabat Pendidikan Daerah, Jabatan Pendidikan Negeri dan Kementerian Pendidikan demi mempertingkatkan keupayaan dan prestasi dalm kerjaya pendidikan yang semakin kompleks, canggih serta mencabar. Oleh itu, tanggungjawab untuk memberi pendidikan harus menjadi tanggungjawab dan dipikul bersama.

RUJUKAN

Abu Zahari Abu Bakar: Perkembangan Pendidikan di Semenanjung Malaysia, Fajar Bakti Sdn. Bhd, P.J, 1984.

Asmah Binti Hj. Ahmad: Pedadogi 1, Longman Malaysia, Selangor, 1989.

Atan Long: Psikologi Pendidikan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1978.

Cadangan Sukatan Pelajaran Ilmu Pendidikan untuk Maktab-Maktab Perguruan Rendah dan Menengah, Kementerian Pelajaran Malaysia, 1971.

Crow and Crow: Psikologi Pendidikan untuk Perguruan, Dwan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1980.

Ibrahim Saad: Pendidikan dan Politik di Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, 1986.

Mok Soon Sang: Pendidikan Di Malaysia, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Petaling Jaya, 1998.

Mok Soon Sang: Asas Pendidikan 1, Kumpulan Budiman Sdn. Bhd, Petaling Jaya, 1995.

Sidang pengarang: Teks Persediaan Ujian Pemilihan Calon Guru Malaysia, Budiman Sdn. Bhd, Selangor, 2005.

Sukatan Pelajaran Ilmu Pendidikan, Kursus Pendidikan Perguruan Asas, KP 9577/2,Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia, Oktober, 1985.

Klik Untuk Kembali